Frontend developer

Zaměřuji se na nastavení frontendového stacku, kódování a stylování HTML šablon, psaní JavaScript knihoven, performance optimalizaci, implementaci a práci s DataLayer pro GTM.